Header 400 4

Onze boerderij

Op het bedrijf zorgen we voor 55 melkkoeien en 50 stuks jongvee, er is 36 hectare land waar de koeien in de zomer buiten lopen. We beschikken over een kaasmakerij en kaasopslag, diverse loodsen en onze boerderij uit rond 1850. Verder lopen er ongeveer 15 kippen rond, hebben we 2 geiten, een hond en een kat.

Foto overzicht boerderij